Νέα

2023
Μάιος 2023

Η ομάδα έργου θα συμμετάσχει στο επιστημονικό συνέδριο “2nd Global Summit on Environmental Science and Applications: EnScience2023”, το οποίο θα διεξαχθεί μεταξύ 25/5/2023 και 27/5/2023 στις Βρυξέλλες, Βέλγιο. Σκοπός είναι η παρουσίαση του ECOSERVE και η διάχυση των σημαντικότερων αποτελεσμάτων του έργου στο κοινό του συνεδρίου. Η διοργάνωση είναι υπό την αιγίδα της “The Scientistt”, μιας ομάδας παγκοσμίως έγκριτων επιστημόνων, η οποία ασχολείται με τη διοργάνωση παγκόσμιων συνεδρίων που επικεντρώνονται στην έρευνα και ανάπτυξη σε διαφορετικούς τομείς της επιστήμης, της μηχανικής και της τεχνολογίας για τη βελτίωση της επιστημονικής κοινότητας και του κόσμου συνολικά. Το abstract εκπονήθηκε από τους Παϊσίου Γιούλη (ΕΜΙΣΙΑ), Χαρίτων Κουρίδη (ΕΜΙΣΙΑ), Καρτέρη Μαρίνο (kartECO) και Παπάζογλου Παναγιώτη (kartECO) υπό την επιστημονική επίβλεψη του Δρ. Γεώργιου Μέλλιου (ΕΜΙΣΙΑ).

Φωτογραφία από το επιστημονικό συνέδριο “2nd Global Summit on Environmental Science and Applications: EnScience2023”
2022
Σεπτέμβριος 2022

Συμμετοχή της ομάδας του ECOSERVE στην εμπορική έκθεση στο πλαίσιο της «86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης» .

Φωτογραφία από την εμπορική έκθεση στο πλαίσιο της «86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης»Παρουσίαση της διαδυκτιακής πλατφόρμας του ECOSERVE στην «86η Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης»Επεξήγηση λειτουργίας της διαδυκτιακής πλατφόρμας του ECOSERVE στην «86η Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης»
Ιούλιος 2022

Συμμετοχή της ομάδας του ECOSERVE στο 13ο Διεθνές Συνέδριο Ποιότητας Αέρα – Επιστήμη και Εφαρμογή (Air Quality 2022) στη Θεσσαλονίκη.

Φωτογραφία από το 13ο Διεθνές Συνέδριο Ποιότητας Αέρα – Επιστήμη και Εφαρμογή
2021
Δεκέμβριος 2021

Εγκατάσταση Bluetooth () σε ρυμουλκούμενα εφόδια επίγειας εξυπηρέτησης στην εταιρία πιλότο στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Μάιος 2021

Έναρξη πιλοτικής λειτουργίας συστήματος με την εγκατάσταση των πρώτων συσκευών GPS σε αυτοκινούμενα εφόδια επίγειας εξυπηρέτησης στην εταιρία πιλότο στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.